לא מצאנו תוצאות

שלב ג'- בחירת נמענים ושליחת קמפיין

בתום עריכת הקמפיין, נגיע לשלב האחרון- שלב שליחת הקמפיין  בסרגל העליון בעורך.

המערכת תנווט לעמוד 'שליחת קמפיין דיוור'

 

 

 • שליחה מיידית – כשמה כן היא, הדיוור ישלח כאן ועכשיו.
 • שליחה בתאריך עתידי – ניתן לבחור תאריך יעד לשליחה ושעת שליחה לבחירה.
  בנוסף, ניתן לבחור באופציית 'שליחה אופטימלית' – בבחירה זאת, הקמפיין יתוזמן לשליחה על בסיס נתונים שהמערכת אוספת על כל נמען, לדוגמא: בהתאם לשעות פתיחת הדיורים של הנמענים השונים.
  חשוב לדעת: במידה ומסיבה כלשהיא יש צורך לבטל את שליחת הקמפיין, ניתן לבצע זאת במידה והקמפיין תוזמן אך טרם נשלח.
 • תאריך ייחודי (תאריך קבוע) – בחירה זאת מאפשרת שליחה מתואמת לתאריכים המקושרים לנמענים במערכת. לדוגמא: שליחת קמפיין יום-הולדת- הקמפיין יופיע במצב שליחה כך שיישלח באופן אוטומטי לכל נמען שהגיע לתאריך המצוין תחת שדה 'תאריך יום הולדת'.
 • שליחה בפולסים – המערכת תפצל את שליחת הקמפיין לקבוצות שליחה מוגדרות מראש מתוך רשימת הנמענים שנבחרו בהתאם לאחד מהתנאים הבאים:
  • שליחה במנות – ניתן להגדיר את כמות האנשים שתקבל את הקמפיין בכל X זמן המתנה בין שליחה לשליחה.
  • שליחה רנדומלית – מאפשרת את שליחת הקמפיין לכמות נמענים אקראית

לצורך כך יש לבחור את זמני ההמתנה בין שליחות הקמפיין המרובות שנוצרו במימוש שליחה זו.

 • שליחה בהזנה מיידית – הזנת / הדבקת נמענים ישירות למערכת במעמד השליחה.
  המערכת תסנן נמענים כפולים או שגויים ותציגם בשלב הסיכום.
  חשוב לדעת: זוהי אפשרות השליחה היחידה בה לא נדרש לבחור קבוצת נמענים.

 

 

לאחר בחירת אופן השליחה, המערכת תציג את הנמענים התקינים אליהם ישלח הדיוור

 

 

 

בלחיצה על כפתור האישור, המערכת תנווט לעמוד 'סיכום שליחת קמפיין'